Home Contact Sitemap

Zateplení domu, dotace, zkušenosti

O programu Zelená úsporám

building image

rss feed technorati fav

Bookmark and Share

Odkazy


reklama

Chyby na žádosti Zelená úsporám

Published by zatepleni | Filed under Získání dotace

Úředníci fondu komunikují i emailem a dneska jsme dostali soupis chyb v žádosti, které jdou na vrub projektanta, krom jedné - bodu 7). Při podávání žádosti jsme se ptali - zda je položkový rozpočet nutný, bylo nám řečeno že ne.  O pár týdnů později už tam být musí.  Pokud si budete sjednávat projekt u projektanta, vřele doporučuji si do smlouvy dát lhůtu na odstranění chyb a případné sankce, jinak se Vám může získání dotace pěkně protáhnout.

1)         v odborném energetickém posudku chybí vnější návrhová teplota pro hodnocení konstrukcí dle aktuální ČSN – DOPLNIT

2)        ve výkresové části při popisu skladby stropu a v technické zprávě je uvedena tloušťka zateplení 240 mm, ale skladba stropu dle odborného posudku uvádí tloušťku zateplení 280 mm v krycím listu je uvedeno taktéž 280 mm – ORAVIT na správnou tloušťku zateplení

3)        v krycím listu je uváděná hodnota součinitele prostupu tepla u střechy 0,16 dle odborného energetického posudku jsou hodnoty U = 0,15 a 0,155 do krycího listu uvést obě správné hodnoty U – OPRAVIT krycí list

4)        dle výkresů je v zádveří stěna z luxferů, ale odborný energetický posudek s ní nepočítá  - OPRAVIT odborný energetický posudek

5)        co se týká vertikálních i horizontálních konstrukcí v odborném energetickém posudku nesouhlasí mezi sebou kapitola 2.1 s výpisem konstrukcí ve stavu před a i ve stavu po realizaci je třeba dát do souladu všechny tři výpisy konstrukcí - OPRAVIT  odborný energetický posudek

6)        do výkresů DOPLNIT severku

7)        chybí  položkový rozpočet popřípadě cenová nabídka – DOPLNIT ve dvou provedeních (položkový rozpočet musí být orazítkovaný, cenová nabídka stačí kopie)

Bookmark and Share
Únor 26th, 2010

Komentáře jsou uzamčené