Home Contact Sitemap

Zateplení domu, dotace, zkušenosti

O programu Zelená úsporám

building image

rss feed technorati fav

Bookmark and Share

Odkazy


reklama

Chyby na žádosti Zelená úsporám

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Úředníci fondu komunikují i emailem a dneska jsme dostali soupis chyb v žádosti, které jdou na vrub projektanta, krom jedné - bodu 7). Při podávání žádosti jsme se ptali - zda je položkový rozpočet nutný, bylo nám řečeno že ne.  O pár týdnů později už tam být musí.  Pokud si budete sjednávat projekt u projektanta, vřele doporučuji si do smlouvy dát lhůtu na odstranění chyb a případné sankce, jinak se Vám může získání dotace pěkně protáhnout.

1)         v odborném energetickém posudku chybí vnější návrhová teplota pro hodnocení konstrukcí dle aktuální ČSN – DOPLNIT

2)        ve výkresové části při popisu skladby stropu a v technické zprávě je uvedena tloušťka zateplení 240 mm, ale skladba stropu dle odborného posudku uvádí tloušťku zateplení 280 mm v krycím listu je uvedeno taktéž 280 mm – ORAVIT na správnou tloušťku zateplení

3)        v krycím listu je uváděná hodnota součinitele prostupu tepla u střechy 0,16 dle odborného energetického posudku jsou hodnoty U = 0,15 a 0,155 do krycího listu uvést obě správné hodnoty U – OPRAVIT krycí list

4)        dle výkresů je v zádveří stěna z luxferů, ale odborný energetický posudek s ní nepočítá  - OPRAVIT odborný energetický posudek

5)        co se týká vertikálních i horizontálních konstrukcí v odborném energetickém posudku nesouhlasí mezi sebou kapitola 2.1 s výpisem konstrukcí ve stavu před a i ve stavu po realizaci je třeba dát do souladu všechny tři výpisy konstrukcí - OPRAVIT  odborný energetický posudek

6)        do výkresů DOPLNIT severku

7)        chybí  položkový rozpočet popřípadě cenová nabídka – DOPLNIT ve dvou provedeních (položkový rozpočet musí být orazítkovaný, cenová nabídka stačí kopie)

Bookmark and Share
Komentář » . Únor 26th, 2010

Délka zpracování žádosti o program Zelená úsporám

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Když jsme 6.1. 2010 podávali  žádost na Státní fond životního prostředí, tak jsme od zaměstanců fondu dostali informaci, že naše žádost bude vyřízena během 3-4 týdnů.  Když se ani za 5 týdnů v naší schránce nic neobjevilo, provedli jsem telefonický dotaz a bylo nám sděleno, že fond má na zpracování 30 pracovních dní. Trochu jsme se podivili , protože běžná lhůta úřadů činí 30 dnů bez ohledu na to jestli je svátek nebo pracovní den.

Po 35 pracovních dnech jsem se tedy opětovně kontaktovali telefonem pracovníky fondu a tentokrát nám bylo sděleno, že dotyčný pracovník , který vyřizuje naši žádost má dovolenou a nikdo mu do “jeho kupky” nemůže zasahovat.  Na krajské pracoviště fondu údajně přijali ještě dalšího člověka , aby stíhali žádosti vyřizovat.  Což jenom dokazuje nedokonalé naplánování celé akce, pravděpodobně úředníci nechtějí po vlažném začátku čerpání zvýšit své pracovní tempo. Vždyť pro to, aby se program rozjel naplno bude muset žádostí několikanásobně přibýt.  Tyto zkušenosti pramení pouze  z jednání s jedním pracovištěm fondu, možná je to jinde lepší. Zkuste napsat Vaše zkušenosti do komentáčů pod článek.

Bookmark and Share
Komentář » . Únor 25th, 2010

Příspěvek na zpracování žádosti prodloužen

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Rada programu Zelená úsporám rozhodla po vyčerpání limitu na příspěvky na zpracování žádosti navýšit tento program tak,  aby se dostalo na všechny žadatele o dotaci, kteří jí podají do 31.3. 2010. Limit byl totiž ve výši 50 mil. Kč byl vyčerpán a tak spousta žadatelů od realizace ustoupila, přece jen 20 000 Kč je značná částka, pokud to budeme poměřovat výší běžné dotace na zateplení mezi 65 000 - 120 000 i více (podle velikosti plochy).

Většina projektantů má teď plné stoly práce a tak si pospěšte , aby jste podat žádost stihli včas.

Bookmark and Share
Komentář » . Únor 4th, 2010

Před podáním žádosti - pár rad

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Vyplnit samotnou žádost není až tak složité, ale dodat požadované přílohy není jen tak.  Zpracovat vše včetně krycího listu technických parametrů, technické zprávy, odborného posudku a výkresové části  nebude jednoduché ani pro autorizovaného inženýra, který jako jediný může tyto přílohy zpracovat.  Musí být členem, ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Na webu www.ckait.cz si můžete jednotlivé projektanty najít nebo případně ověřit.  Před zadáním práce projektantovi si nejdřív prověřte, zda už žádosti na program zelená úsporám zpracovával. Pokud ne,  nemusí se mu podařit dodat vše v pořádku zhotovit hned napoprvé. Vzhledem k tomu, že musíte  fondu při podání žádosti prokázat, že jste již projekt zaplatili , nebudete mít tak páku na to aby vám včas provedl požadované úpravy. Pamatujte - dotace na projekt ve výši 20 000 Kč jsou zatím nabízeny jen do konce března.

Potěšující je, že cena kompletně zpracované žádosti od projektanta nepřevyšuje výši dotace. Vyplatí se tedy si pospíšit o obrátit se na autorizovaného projektanta co nejdříve, aby stihnul vše včas zpracovat a vy podat.

Součástí projektu musí být i rozpočet (originál) od firmy uvedené v Seznamu dodavatelů, firmu můžete případně dodatkem později změnit.  Ne vždy vám totiž firma bude garantovat svojí nabídku delší dobu, než začnete opatření realizovat.

Bookmark and Share
Komentář » . Leden 3rd, 2010

Částečné nebo úplné zateplení

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Nejdříve jsme uvažovali o realizaci částečného zateplení a pokud se nám podaří získat dotaci, tak  se vrhneme do celkového zateplení.  Takto ovšem postupovat nelze - nejde realizovat částečné a poté úplné zateplení a vyinkasovat rozdíl v dotacích.  Pokud už jednou podáte žádost o částečné zateplení, znovu můžete požádat pouze o dotaci na další částečné zateplení. A musíte mít nový projekt , snížení spotřeby o danou hranici atd.

Bookmark and Share
Komentář » . Listopad 28th, 2009

Úpravy před zateplením - odvhlčení stavby

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Odvhlčení

Vzhledem k tomu, že dům je mírně pod úrovní silnice, tak kdy prší stoupá zde vlhkost hlavně na straně u silnice nad míru - až na 70% relativní vlhkosti (ukazuje vlhkoměr). Musí se tedy okolo domu provést drenáž. Při konzultaci se stavebními firmami každá z nich má jiný názor jak celou akci provést. Obdrželi jsme několik návrhů na provedení , částky se lišili téměř dvojnásobně.

Pro jistotu a kontrolu si necháme zpracovat výkres, aby firmy měli jasné zadání. Někeré totiž úplně zapomněly na nutnost kontrolních šachet viz nákres:

sachty

Drenáž bez kontrolních šachet by v případě ucpání nešla propláchnout, jediná možnost je pak celou vykopat.  Bohužel k objektu neexistuje technická zpráva - nevíme tedy jak jsou hluboké základy stavby. Bude tedy nutné vykopat sondu, abychom zjistili detaily.

Další otázky jsou spojené s nopovou fólií - kterou stranou jí dávat ke zdivu , jak ji dole zakončit.  Zda nevyužít oboustranně prolisované fólie typu Delta, Technodren, Platon nebo ty s filtrační fólií od firem Dorken nebo Hitek.

Bookmark and Share
Komentář » . Říjen 9th, 2009

Změny v dotačním programu Zelená úsporám

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Aktuality, Získání dotace

Změnu podmínek pro získání dotace jsme v podstatě v minulém příspěvku předpověděli - podle informací Státního fondu životního prostředí si o dotaci požádalo zatím pouhých 8 lidí!! Nově má být brán v potaz i předešlé úpravy a mají se snížit kritéria na energetickou úspornost.

Na webu programu Zelená úsporám zatím k dnešnímu dni (3.6. 2009) žádné nové informace nejsou. Pravděpodobně na tuto situaci nebyl Fond životního prostředí připraven. Na emaily fond ani po 14 dnech neodpovídá vůbec.  Pravděpodobně nemají žádný podpůrný počítačový systém, který by pomohl patrně kvanta dotazů setřídit , a rozkategorizovat.  Je evidentní , že není jednoduché zodpovědět několik desítek tisíc dotazů, ale určitě je možné je katagorizovat a podle toho připravit odpovědi např. ve formě rozsáhlejších FAQ na webu.

Vyplatí se tedy určitě s žádostí i realizací počkat. Zatím obcházíme firmy a zjišťujeme orientační ceny a rozpočty.

Bookmark and Share
Komentář » . Červen 3rd, 2009

Zelená úsporám ??

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Před několika dny jsme se účastnili semináře (zdarma)  pořádaného stavební firmou k možnostem čerpání dotace z programu Zelená úsporám.  Bohužel naše počáteční nadšení lehce opadlo po té co jsme zjistili několik podstatných informací. První z nich je, že Fond životního prostředí začal údajně požadavat pro získání dotace energetický audit (prověříme přímo dotazem na fondu) . Dle sdělení pracovnice firmy cena za jeho provedení se pohybuje okolo 35 000 Kč u rodinného domu. Když k tomu připočtete projekt - i při realizaci nejmenší varianty 3 různých izolací (např. okna, střecha, plášť) vyjde určitě na 15  000 Kč.  Musí jej totiž provádět autorizovaný technik nebo inženýr, jehož kulaté razítko není úplně levné.  Tím pádem při podlahové ploše 100m2 pouze tyto předběžné úkony budou stát 70 - 80% celé očekávané dotace aniž budute mít dotaci jistou. Po tomto zjištění se velká část posluchačů zvedla o odešla s tím, že dotace pro ně nemá smysl.

Dotace na pasivní dům jsou sice mnohem vyšší,  ale rovněž jsou i vysoké náklady  - při podmínkách stanovených programem se patrně bude blížit dost možná miliónové částce.   Pasivní dům má minimalizované ztráty tepla natolik, že přirozeně nedýchá a je nutné i něj vždy mít rekuperaci, což samozřejmě celé řešní opět prodražuje.

Vzhledem k cenám energie se zateplení obzvlášť u starých domů jako náš vyplatí i bez dotace.   Pokud se potvrdí zjištěné informace, bude to znamenat , že dotace budou méně využívané a dokonce hrozí, že tak nesehrají roli fiskálního stimulu pro hroutící se českou ekonomiku.  Je tedy docela dost možné, že se kvůli tomu podmínky programu ještě změní. Uvidíme.  Jaký máte názor Vy?

Bookmark and Share
Komentář » . Květen 19th, 2009

Seznam odborných dodavatelů

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Dodavatelé

Pro zapsání budete potřebovat:
1) výpis z evidence trestů ne starší 90 dnů (seženete na Czechpointech - téměř každá radnice a pošta)
2) výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku (seženete tamtéž)
3) čestné prohlášení
4) osvědčení o zaškolení na činnosti , které nabízíte (např. od výrobců)
5) dále budete potřebovat uvést refenční zakázky a stavby

Do seznamu se zapisují:

* identifikační údaje o dodavateli
* seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů
* ostatní informace související s vedením v seznamu

Zápis do seznamu je bezplatný. Vyřízení trvá 30 dnů, tak neváhejte. Státní fond životního prostředí připravil pro zájemce příručku viz odkaz

prirucka-zelena-usporam

Státní fond životního přostředí 4.5.  zveřejnil seznam zapsaných firem !!! - vyhledávat  v něm můžete zde

Bookmark and Share
Komentář » . Květen 4th, 2009

Kdy žádat o dotaci?

Zveřejněno zatepleni | V kategorii Získání dotace

Dle podmínek čerpání dotací na zeteplení se dotace vyplácí vždy až po provedení prací. To znamená pokud si nesjednáte extra dlouhé doby splatnosti u dodavatelů, musíte náklady na zapeplení nejdřív uhradit a potom čekat na dotaci.  Pokud nemáte peněz nazbyt banky připravují pro tento účel půjčky, bližší okolnosti budou k dispozici až koncem května.  Jakmile něco zjistíme , tak dáme vědět.

Důležitou částí žádosti je projekt a Krycí list technický parametrů, zhotovený autorizovaným inženýrem. 

Pracovní doba krajských poboček fondu SFŽP  se rozšířila, tak snad se nápor žadatelů trochu zmírní.  Všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost otevřena takto: 
PO, ČT    8 - 15h, ÚT, ST     8 - 17h a PÁ  8 - 14h. Zelená linka na Státní fond životního prostředí je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00, ale ne vždy se tam dá dovolat.

Bookmark and Share
Komentář » . Duben 27th, 2009